Wiersz do nauki we wrześniu

KODEKS

Gdy do sali wchodzimy

Dzień dobry głośno mówimy

Słów magicznych używamy

Dziękuję, przepraszam, proszę znamy.

Staramy się mówić po cichu

By spokój był w każdym kąciku

O zabawki nasze dbamy

Po sobie zawsze sprzątamy.

Ostrożnie, powoli, chodzimy

Bawimy się i uczymy

Gdy ktoś mówi – słuchamy

Słabszym, młodszym pomagamy.

Gdy trzeba ręce myjemy

Zjadamy, co dostajemy

Z innymi się dzielimy

Zawsze prawdę mówimy.