Plan dnia

Ramowy rozkład dnia pracy przedszkola w Kurowie

W roku szkolnym 2020/21

630-800-czynności higieniczne, zbiórka  dzieci wszystkich grup  wiekowych w sali na parterze, stwarzanie warunków do wyzwalania inwencji twórczej dzieci 
w zabawach dowolnych, tematycznych, dydaktycznych, konstrukcyjnych
i innych

8.00-13.00 minimum (5 godz.) przewidziane na wdrażanie podstawy programowej

800-830-rozmowy zaplanowane, zabawa dowolna, indywidualne wspomaganie
i korygowanie rozwoju dziecka, praca o charakterze stymulacyjno- kompensacyjnym, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, animacyjne,

830–900 przygotowanie do śniadania, ćwiczenia poranne, czynności organizacyjno-porządkowo- gospodarcze w sali, zabiegi higieniczne, 

900–940 śniadanie, kształtowanie nawyków estetycznego , kulturalnego
i samodzielnego spożywania posiłków
, czynności higieniczne

940–1045zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela;– zajęcia poszerzające dotychczasową wiedzę – wprowadzenie wszystkie dzieci w wybraną tematykę zapoznanie z określonymi obszarami wiedzy;
-zajęcia doskonalące umiejętności dzieci prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci – małe grupy, zespoły,
-aktywność twórcza dzieci o charakterze plastycznym, muzycznym, ruchowym, teatralnym
-sytuacje edukacyjne oraz karty zadaniowe (grupy starsze); samodzielna praca dzieci ze wsparciem nauczyciela.

1045–1100 –II śniadanie dzieci młodsze kształtowanie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne,

1100–1115 -II śniadanie dzieci starsze kształtowanie nawyków estetycznego , kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne,

11.00- 12.00
-
zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne tematyczne i inne przy niewielkim udziale nauczyciela (dzieci starsze),
- czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do wyjścia na powietrze pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) zabawy swobodne (dzieci młodsze),

1200–1250 czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do wyjścia na powietrze pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) zabawy swobodne ( dzieci starsze),
- zabawy dowolne dzieci wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne tematyczne i inne przy niewielkim udziale nauczyciela (dzieci młodsze),

1250–1300 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne,

1300–1330 obiad, kształtowanie nawyków estetycznego , kulturalnego
i samodzielnego spożywania posiłków
, czynności higieniczne,

1330–1530- czas relaksu – rozluźnienie wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacji (bajkoterapia, elementy muzykoterapii lub słuchanie utworów muzycznych), praca stymulacyjna i korekcyjna z dziećmi z  grup dyspanseryjnych oraz dziećmi mającymi zaległości w związku z nieobecnością na zajęciu, praca zespołowa lub indywidualna o charakterze stymulacyjno – kompensacyjnym; praca z dziećmi zdolnymi, zabawy
w kącikach zainteresowań lub zabawy w ogrodzie przedszkolny,
zajęcia dodatkowe np. religia dla grup dzieci sześcioletnich,

1530–1600-zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy przy stoliku,
kontakty z rodzicami - konsultacje, rozchodzenie się dzieci do domów.

W godz. 9.00-12.30 odbywają się zajęcia dodatkowe -
język angielski, zajęcia rytmiczne, zajęcia logopedyczne,
zajęcia z psychologiem, pedagogiem.