Organizacja przedszkola

Gminne Przedszkole w Kurowie zostało powołane do działania w roku 1979. Organem prowadzącym jest Gmina Kurów. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Lubelski  Kurator Oświaty.

Od dnia 01 września 2019 roku Przedszkole zostało włączone do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie. Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest Włodzimierz Żurkowski. Wicedyrektorem Przedszkola jest Zofia Kamińska - Dobrzyńska .

 


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

Do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 176 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które są podzielone na 8 oddziałów.

 

I oddziałem 2,5 - 3 latków - opiekują się nauczycielki Ewa Głębicka - Wójcik i Małgorzata Grabczak

II oddziałem 3 latków - opiekują się nauczycielki Panie Elżbieta Panecka i Matra Podgajna

III oddziałem 4 - latków- opiekują się nauczycielki Panie Elżbieta Piłat i Elżbieta Michałek

IV oddziałem 4 - latków opiekują się nauczycielki Panie Iwona Barucha, Anna Łubek i Małgorzata Grabczak

V oddziałem - 5 - latków  opiekują się nauczycielki Panie Joanna Staszak,  Małgorzata Grabczak i Elżbieta Michałek

VI oddziałem 5-6  latków opiekują się nauczycielki Panie Ewa Byzdra i Małgorzata Grabczak  

VII oddziałem  6-latków - opiekują się nauczycielki Panie Aneta Szeleżniak, Elżbieta Michałek i Monika Kozak

VIII   oddziałem 6 - latków -  opiekują się Panie Elżbieta Rybka i Marta Podgajna 

W naszym przedszkolu dzieci korzystają z 2 posiłków dziennie.

Rodzice nie ponoszą opłat za przedszkole, gdy  dzieci korzystają z przedszkola do 5 godzin dziennie tj. wgodz. 8.00 do 13.00.