Zmiana w dowozach od 26 IV 2021 r.

Od 26 kwietnia zmiany w dowozach dotyczą kursu do Płonek.
Autobus Kurów -Płonki wyjeżdża z parkingu o godz. 14.45.

Wznowienie pracy stacjonarnej przedszkola od 19 kwietnia

Od poniedziałku 19 kwietnia przedszkole wznawia działalność stacjonarną.
Prosimy rodziców o śledzenie informacji epidemicznych i podejmowanie decyzji
o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola w oparciu o te informacje oraz stan zdrowia dziecka.
Grupa szkolna będzie przebywała w swojej szkolnej sali.
W przedszkolu dzieci z sali numer 2 będą przebywały w sali numer 3.
W związku z panującą nadal złą sytuacją epidemiczną w kraju, bardzo prosimy o zostawienie
dzieci z infekcjami w domu. Przyprowadzenie dziecka z katarem, kaszlem, bólem głowy itp.
jest sytuacją zagrażającą zdrowiu innych dzieci.
Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
Nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców na teren przedszkola.