piosenka i wiersz do nauki na wrzesień

Piosenka „Idzie wrzesień”

I. Idzie z tobołkami, polną drogą wrzesień

Pyta jarzębina - Co mi wrześniu niesiesz?

 

Ref: Korali czerwonych, niosę pełen worek

ciebie jarzębino w korale ubiorę.

 

II. Idzie wrzesień dalej, po ścieżynie krętej

Pyta go kalina, masz dla mnie prezenty?

 

Ref: Korali czerwonych niosę pełen worek,

więc ciebie kalino w korale ubiorę.

 

III. Mija wrzesień pola, skąd sprzątnięto zboże

Pyta dzika róża? Masz coś dla mnie może?

 

Ref: Korali czerwonych niosę pełen worek

ciebie dzika różo w korale ubiorę.

 

 

Wiersz „Piękne zwyczaje”

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje

mówi dzień dobry gdy rano wstaje

a drzewa lśniące rosą nad ranem

szumią, dzień dobry słonko kochane.

 

Gdy słonko chmura zasłoni siwa

mówi przepraszam, potem odpływa

gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła

dziękuję, szumią, trawy i zioła.

 

Słonko dzień cały po niebie chodzi

dobranoc mówi kiedy zachodzi

mrok szary, wkoło trawy i drzewa

dobranoc, szumią z prawa i z lewa.