mikołajowe niespodzianki - zabawy na wtorek 07.XII

1. Coś czerwonego – zabawa twórcza.

Rodzice opowiadają dzieciom, że Mikołaj lubi czerwone rzeczy. Na zasadzie burzy mózgów dzieci

wymieniają nazwy rzeczy w tym kolorze.

2. Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne

 

3.  Ćwiczenia poranne

  • Rozgrzewka.

Dzieci i Rodzice ustawiają się plecami do siebie.:– odliczają 2 małe kroki, obracają się twarzami do siebie, przybijają sobie łapki (na odległość),

Dzieci i Rodzice przykucają, odliczają od 7 do 0. Dzieci z każdą liczbą powoli wstają, aby na końcu wyskoczyć w górę jak rakieta.

  • Gimnastyka Mikołaja – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Na hasło Wysoko! dzieci stają na palcach, wyciągają ręce do góry. Na hasło Nisko! – przykucają, naśladując rękami rozgarnianie śniegu.

  • Mikołaj zaciera ślady – ćwiczenie równowagi.

Dzieci stoją na jednej nodze, uderzają o podłogę palcami drugiej stopy.

 

4. Siedem paczek – odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.

Mikołajkowe niespodzianki – szacowanie wagi.

10 papierowych toreb (lub foliowych reklamówek), dowolne zabawki.

Rodzice przygotowują 10 papierowych (lub foliowych) toreb. Do 7 z nich wkładają dowolne zabawki. Dzieci mają za zadanie podnosić torby, by oszacować ich wagę. Dzieci wskazują:

– torby z zawartością i bez zawartości,

– najcięższą torbę,

– najlżejszą torbę spośród toreb z zawartością.

„Która wieża jest najwyższa?” – zabawa dydaktyczna

Dzieci i Rodzice układają siedem wież z klocków, ale wg zasady:

  • pierwsza wieża – to jeden klocek
  • druga wieża – to dwa klocki
  • trzecia wieża – to trzy klocki
  • czwarta wieża – to cztery klocki
  • piąta wieża – to pięć klocków
  • szósta wieża – to sześć klocków
  • siódma wieża – to siedem klocków

Dzieci powinny zauważyć, że na kolejnej wieży jest o jeden klocek więcej. Dzieci wskazują najniższą i najwyższą wieżę.

Karta pracy:

Polecenia:

􀃭 Policz Mikołajowe czapki. Ile ich jest?

􀃭 Policz i powiedz, ile jest Mikołajowych czapek. Pokaż tyle samo palców.

􀃭 W worku Mikołaja otocz pętlą te zabawki, których jest 7.

 

5. Ślizgawka na śniegu – zabawa ruchowa

Dzieci siadają na kocu - sankach, a Rodzice ciągną „sanki” z dziećmi po podłodze.

 

6. Lalka, pralka, domek, miś – ćwiczenie pamięci.

Na podłodze Rodzice układają zabawki, np. miś, klocek, samochodzik, książka, dinozaur (itp.). Dzieci nazywają zabawki, przeliczają, zapamiętują. Następnie dzieci zakrywają oczy, a Rodzice chowają jedną zabawkę pod kocyk. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, która zabawka została ukryta.

 

7. Zadanie dla chętnych dzieci „Puzzle”

„Pokoloruj obrazek z Mikołajem, wytnij po zaznaczonych liniach i spróbuj ponownie ułożyć”

„Supersmyki” – przewodnik metodyczny cz.2, mac-edukacja