Zabawy na czwartek

 

Trzy krople, cztery krople

 

Proszę pomóc dziecku w wycięciu kilku (5, 6, 7) kropli deszczu (różne wielkości -duże, małe, średnie) z niebieskiego papieru.

Krople deszczu -ćwiczenia w liczeniu.

 

Liczenie kropelek. Każde dziecko (po ułożeniu kropelek) liczy je głośno, dotykając każdej liczonej kropelki. Rodzic podaje liczbę, a dziecko wskazuje odpowiednią ilość kropel.

Pokazywanie liczby kropelek na palcach. Dzieci pokazują np. cztery palce. Liczą je kolejno, dotykając każdego liczonego palca.

Dziecko segreguje krople na duże, małe, średnie, liczy je i porównuje ilość (dużo, mało, tyle samo).

 

Karta pracy