spotkanie z muzyczką

Podczas dzisiejszego spotkania, dzieci poznały strój ludowy górników z okolic Nowego Sącza. Przedszkolaki wspólnie           z gośćmi odtańczyły znane polskie tańce: trojaka i krakowiaka.