Rekrutacja do żłobka

 
 
W dniach 1-25 marca 2022 r. trwa rekrutacja do Zaczarowanego Żłobka Misia Uszatka

w Kurowie na rok szkolny 2022/23.
 
Karta zgłoszenia jest do pobrania w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej
 
przedszkola (plikownia).